متقاضیان می توانند پس از مشاهده فراخوان در وب سایت، اپلیکیشن و صفحه اینستاگرامی آمینا که آدرس آن در قسمت ارتباط با ما درج گردیده، در مدت زمان اعلامی اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند.

ثبـت
اطلاعات

علاوه بر تکمیل نمودن فرم های مشخص شده در سایت و اپلیکیشن شتاب دهنده آمینا، تیم ها و صاحبین ایده های استارت آپی می بایست به پیوست، اطلاعاتی در خصوص ایده، رزومه و مدل کسب و کار به صورت ویدئو و فایل بافرمت مشخص مطابق توضیحات ارائه شده در سایت و اپلیکیشن ارسال نمایند. 

ارسال
مستندات

در این مرحله مطالب ارسالی توسط تیم ها و صاحبین ایده های استارت آپی توسط متخصصین ما مورد بررسی قرارگرفته و پس از جمع بندی های لازم به مرحله بعد ارجاع می‌گردد. 

ارزیابی
اولیـه

در این قسمت از تیم ها و صاحبین ایده درخواست میگردد که در جلسه دفاع، که با حضور مدیران شتاب دهنده بصورت آنلاین و یا حضوری برگزار می گردد شرکت نموده  و توضیحات تکمیلی را ارائه نمایند. 

مصاحبه
و دفاع

در خاتمه پس از بررسی‌های لازم توسط تیم های تخصصی و مدیران شتاب دهنده آمینا، درخواست ها به دو دسته کلی که شامل پلان استاندارد و پلان سندباکس می‌باشد تقسیم می‌گردند و ادامه کار بر اساس پروتکل های هر دسته صورت خواهد پذیرفت. 

پذیرش