آمینا را می‌توان شتاب‌دهنده‌ای برپایه مفهوم "تغییر ساختار"، که به دنبال همگرایی ایده، تکنولوژی و شکست قالب‌ها، برای به تصور کشیدن آینده است، دانست.
نمی‌توان در شتاب‌دهنده‌ها، ازسرعت تکنولوژی و لزوم خلق ایده‌های نو و درنوردیدن مرزهای خلاقیت و نوآوری سخن گفت، ولی در عمل، خود پایبند به تکرار و پیروی از الگوهای قدیمی باشیم.
شتاب‌دهنده آمینا به منظور خلق طرحی نو و گذر از پیچیدگی‌های گذشته این صنعت، با همکاری و اعتماد معاونت علمی ریاست جمهوری، پا به عرصه شتاب‌دهی درکشور گذاشته است...

​​​​​​​

داستان شتاب‌دهنده آمینا

ادامه مطلب

حوزه‌ تخصصی : فناوری ارتباطات و اطلاعات 

یکی از نقاط قوت و موفقیت استارتاپ‌های شتاب‌دهنده آمینا، بهره‌منـدی از سیستـم "Startup Stabilization Engines" (سیستم موتورهای پایدارکننده استارت آپ‌ها) که به اختصار S.S.E نامیده می‌شود، می‌باشد. این سیستم به جهت تکنیک و دانش در انحصار اکوسیستم آمینا بوده و استارت‌آپ‌ها می‌توانند از آن به عنوان سکوی پرش خود و برطرف کردن چالش‌های پیش رو استفاده نمایند.

ادامه مطلب

مدرسه نوآوری آمینا، بستری است خلاق و نوآور جهت آموزش، توانمندسازی و در نهایت تجاری‌سازی تیم‌های استارت آپی و شتاب دهنده‌ها. 
رسالت اصلی ما در مدرسه نوآوری آمینا ارائه آموزش‌های کاربردی و متفاوت به اعضای تیم‌های استارت آپی فارغ از اینکه دوره شتاب‌دهی خود را در آمینا می‌گذرانند یا خیر و همچنین همکاری با شتاب‌دهنده‌های فعال جهت ارائه راه‌کارها و آموزش‌های لازم به نیروهای شاغل و یا تیم‌های تحت آموزش آن‌ها خواهد بود.

ادامه مطلب

همکاران ما

منتورهای تخصصی

مدرسه نوآوری آمینا، بستری است خلاق و نوآور جهت آموزش، توانمندسازی و در نهایت تجاری‌سازی تیم‌های استارت آپی و شتاب دهنده‌ها. 
رسالت اصلی ما در مدرسه نوآوری آمینا ارائه آموزش‌های کاربردی و متفاوت به اعضای تیم‌های استارت آپی فارغ از اینکه دوره شتاب‌دهی خود را در آمینا می‌گذرانند یا خیر و همچنین همکاری با شتاب‌دهنده‌های فعال جهت ارائه راه‌کارها و آموزش‌های لازم به نیروهای شاغل و یا تیم‌های تحت آموزش آن‌ها خواهد بود.

برخی از منتورهای تخصصی شتاب‌دهنده آمینا

" نوآوری با ایده پردازی و اختراع تفاوت دارد. اختراع به معنای «پدیدآوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد."  همه ما کم و بیش با مفهموم این جملات آشنا هستیم اما آنچه امروز ما،در شتاب دهنده آمینا با سرعت به سمت آن می رویم، ایجاد تحولی ژرف در فضای استارت آپی کشور است ،که بتوان همانگونه که از فرایند های سنتی عبور کردیم ، در فرایند های مدرن نیز گام های جدی تری برداریم و از پوسته های رایج این صنعت جدا شده و طرحی نو دراندازیم. همه ما دست در دست هم درشتاب دهنده آمینا و در فضایی تاریخی و تاریخ ساز، خط جدیدی بر تاریخ شتاب دهدی کشور عزیزمان خواهیم نوشت .