دوره های مدیریت استراتژیک

نام دوره مدیریت استراتژیک در فرایند بلوغ شرکت ها
نام استاد دکتر سید امید خلیلی فر
زمان برگزاری25 فروردین 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 15
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر دادفران مهر پاو

دوره های حوزه سلامت​​​​​​​

نام دوره بهداشت روانی تیم ها در مواجه با چالش
نام استاد دکتر ندا تجدد
زمان برگزاری7 اردیبهشت 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 20
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر آمینا

دوره حوزه زبان انگلیسی 

نام دوره آموزش های سریع و اصطلاحات تخصصی
نام استاد دکتر مقدم
زمان برگزاری20 دی 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 15
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر آمینا

دوره های حوزه  های تک​​​​​​​

نام دوره امنیت سایبری در ایران و جهان
نام استاد مهندس قنبری
زمان برگزاری20 خرداد 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 30
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر آمینا / همراه نرم افزار
نام دوره اینترنت اشیا (نرم افزار و سخت افزار)
نام استاد دکتر ادوارد آوان از کشور کانادا ( استاد انلاین)
زمان برگزاری1تیر 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 40
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر آمینا

دوره های چالش های کسب وکارها 

نام دوره کار گروهی ، بایدها و چالش ها
نام استاد دکتر وحید قاسمی
زمان برگزاری25 اردیبهشت 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 15
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر قاصد
نام دوره استارتاپ ها و دلایل شکست آنان!
نام استاد دکتر لطفیان
زمان برگزاری20 مرداد 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 25
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر آمینا

دوره  خدمات حقوقی 

نام دوره قراردادهای حقوقی
نام استاد دکتر چایچی
زمان برگزاری3 مرداد 1401
تعداد شرکت کنندگان دوره 15
محل برگزاری محل شتاب دهنده ( جماران پلاک 6 )
اسپانسر دادفران مهر پاو