آمینا را می‌توان شتاب‌دهنده‌ای برپایه مفهوم "تغییر ساختار"، که به دنبال همگرایی ایده، تکنولوژی و شکست قالب‌ها، برای به تصور کشیدن آینده است، دانست.
نمی‌توان در شتاب‌دهنده‌ها، ازسرعت تکنولوژی و لزوم خلق ایده‌های نو و درنوردیدن مرزهای خلاقیت و نوآوری سخن گفت، ولی در عمل، خود پایبند به تکرار و پیروی از الگوهای قدیمی باشیم.
شتاب‌دهنده آمینا به منظور خلق طرحی نو و گذر از پیچیدگی‌های گذشته این صنعت،  با همکاری و اعتماد  معاونت علمی ریاست جمهوری، پا به عرصه شتاب‌دهی درکشور گذاشته است، در آمینا، شتاب‌دهندگی معنی متفاوت، بومی و خلاقانه‌تری به خود می‌گیرد، در اینجا ضمن حفظ نقاط مثبت و ضروری گذشته، راهکارهای خلاقانه‌تری برای محقق شدن ایده‌ها، خواهید یافت.

صاحبین فکر و ایده در آمینا مفهومی به نام شکست را تجربه  نخواهند کرد.
آن‌ها با ابزارها و راه‌کارهای نوین و گذر از مدرسه نوآوری آمینا، همگی افرادی  کارامد، بالنده و موفقی برای خود، خانواده و کشور عزیزمان خواهند شد.