ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

​​​​​​​​​​​​​ اساس رشد استارت آپ‌ها وجود منتورهای با تجربه و صبوری است که می‌توانند آن‌ها را نقطه اوج شکوفایی برسانند، در این رهگذر شتاب دهنده آمینا منت دار تمامی این عزیزان خواهد بود و به همکاری با منتور های گرامی افتخار می کند.​​​​​​​

 ثبت نام منتورها