ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

 ثبت نام سرمایه گذاران 
​​​​​​
 شتاب دهنده آمینا به عنوان اولین شتاب دهنده مجازی کشور مفتخر است تا از سرمایه گذاران محترم در حوزه های مورد علاقه جهت بهره مندی استارت آپ ها دعوت بعمل آورد.