ارسال

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

 ثبت نام استارت آپ‌ها ​​​​​​

ضمن تشکر از حسن نظر شما ، پس از ارسال درخواست ورود به قسمت شتابدهی آمینا، پروفایل شما توسط کارشناسان ما، بررسی و نتیجه آن اعلام می گردد.​​​​​​​