از نظر ما هیچ سدی نباید درمقابل صاحبین ایده، برای اجرا و یا بهینه کردن ایده‌ها وجود داشته باشد!
​​​​​​​

​​​​​​​ایده‌های ارسالی به آمینا به دو دسته کلی تقسیم می‌گردند:

که در هردو مورد، نباید به راحتی آن‌ها را نادیده گرفت
و نسبت به استعدادهای مالکین آن بی‌توجه بود.

در شتاب دهنده آمینا به عنوان نسل جدیدی از شتاب دهنده ها، چیزی به اسم رد شدن ایده و فکر، همانند سایر شتاب دهنده ها وجود ندارد، در آمینا یا ایده شما استاندارد است که درآن صورت توسط تیم های صاحب نظر مجموعه، به فرایند شتاب دهی وارد می‌شود و یا از منظر متخصصین ما یک جرقه (Spark) بوده، که می‌تواند با آموزش‌های مدرسه نوآوری به ایده‌ای جذاب تبدیل گشته و سپس وارد فرآیند شتابدهی شود.